Tải Mu Bá Vương Season 6.3 : Bản Full * Ver mới nhất
- Hướng dẫn cài đặt bản Full Dung Lượng.(Full Size: 500 MB )
Độ tải thời gian: 2 - 5 minutes (Phút)
Tải Mu Bá Vương Season 6.3 : Bản No Sound * Ver mới nhất
- Hướng dẫn cài đặt bản No Sound (không âm thanh) Dung Lượng.(Full Size: 300 MB )
Độ tải thời gian: 1 - 2 minutes (Phút)
Download và Cài đặt : Chọn 1 trong các đường dẫn sau:
Phiên Bản Không Âm Thanh - Mu Bá Vương
Mô tả
Dung Lượng
Ngày/Tháng
Server
400 Mb bản Setup
11-12-2016 Link VietTel
400 Mb bản Setup
11-12-2016 Link Google
500 Mb bản ZIP
11-12-2016 Link VietTel
500 Mb bản ZIP
11-12-2016 Link Google
Client Full có Âm Thanh - Mu Bá Vương
Mô tả
Dung Lượng
Ngày/Tháng
Server
750 Mb
11-12-2016 Link VietTel
750 Mb
11-12-2016 Link Google
Phần mềm hỗ trợ Download
Mô tả
Dung Lượng
Ngày/Tháng
Server
4MB Mb
11-12-2016 MediaFire
50 Mb
11-12-2016 MediaFire
Hướng Dẫn Cài Đặt Game:

Ấn Intall Để Cài Đặt trò chơi:

Cài đặt trương trình MuBaVuong2016.exe Nhấn Next > Chọn Thư Mục lưu > Next > Next > Finish >. Để bắt đầu cài đặt trò chơi. Chú ý mặc định của Mu Bá Vương Season 6.3 là thư mục D:\MuBaVuong (Nếu các bạn để trong thư mục khác lưu ý đường Dẫn bản Update)

- Nếu gặp lỗi Thông tin bị thay đổi các bạn vui lòng Download lại hoặc cài đặt lại Client (Nên tắt chương trình Antivirus trước khi cài đặt và vào game) Nếu gặp lỗi không xác định được các bạn có thể PM nick Y!M hỗ trợ: hotro.bavuongvn ... hoặc điện thoại: 0974.885.960

Mu Bá Vương - Hỗ trợ cai đặt Game